Waar is de sluitsteen?

De sluitsteen van het voormalig Hofje van de Twaalf Apostelen

Waar is de sluitsteen?

De Stichting Geveltekens is op zoek naar de sluitsteen van het voormalig Hofje van de Twaalf Apostelen. Kunt u ons helpen?

Hans 't Mannetje overleden

In de periode 1968-1986 was Hans 't Mannetje de drijvende kracht achter het restauratieatelier op Uilenburg, waar hij talrijke jonge mensen heeft opgeleid in het stijlzuiver ambachtelijk restaureren van gebeeldhouwde bouwfragmenten

Muurreliëf uit de Wederopbouwperiode wordt geïntegreerd in nieuwbouw

Jeroen van Spijk heeft laten weten dat stedenbouwkundig bureau Quadrat een visie heeft opgesteld met twee scenario’s waarbij het muurreliëf van Levinus Tollenaar  “Ode aan de bakker” wordt geïntegreerd in de toekomstige nieuwbouw op de plaats van de voormalige broodfabriek van Vermaat aan de Paul Krugerkade.

Uw historische gevel

Ga er zorgvuldig mee om

Wie regelmatig door Haarlem loopt ziet dat regelmatig gemetselde historische gevels worden gereinigd.

Martin Busker geridderd

Martin Busker geridderd

Onze erevoorzitter, Bernt Schneiders, reikte op 26 april jl. in zijn rol van burgemeester van Haarlem aan Martin Busker een hoge Koninklijke onderscheiding uit.

Gigantische glas-in-lood-ramen

Gigantische glas-in-lood-ramen

De Haarlemse glazenier Schmit realiseerde, naar het ontwerp van Stefan Glerum, enorme glas-in-lood-ramen  in Amsterdam. Het gebouw is ontworpen door Heren 5 Architecten, in Haarlem bekend  door het Huis van Hendrik op de Prins Bernardlaan.